Category Archives: SDN 4 SUKAJAYA

REKAP NILAI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 
REKAP NILAI PRAKTEK
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 
 

 
 
 
SEKOLAH  DASAR NEGERI 4 SUKAJAYA
UPTD PENDIDIKAN KEC. RAJADESA
 
 
 
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
1.      HAFALAN AL-QUR`AN

Nomor

Nama Siswa

Hafal dalam pengucapan (1-3)

Lafal (1-3)

Tajwid/Mahraj (1- 3)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Hafal sempurna (3)

Hafal sebagaian (2)

Sebagian besar tidak hafal (1)

Benar seluruhnya (3)

Sebagian besar benar (2)

Sedikit yang benar (1)

Benar seluruhnya (3)

Sebagian besar benar (2)

Sedikit yang benar (1)

ABDUL AZIZ

3

2

2

7

78

AJID PRAYOGA

3

2

2

7

78

ALDI

3

2

2

7

78

ASEP NURHIDAYAT

3

2

2

7

78

ADAM

3

2

2

7

78

ERI SANJAYA

3

3

2

8

89

HENDRA

3

2

2

8

89

HANIA

3

3

2

8

89

HERI

3

2

2

7

78

KOKOM

3

3

2

8

89

LUTPHIANA NURAZIZAH

3

3

2

8

89

LENI MARLINA

3

3

2

8

89

LILIS MULYASARI

3

2

2

7

78

MIRA TININA

3

2

2

7

78

MELINIA

3

3

2

8

89

MAMAN ABDUL ROHMAN

3

3

2

8

89

OLIS IQBAL MAULANA

3

3

2

8

89

SITI CAHYATI

3

2

2

7

78

SANTI

3

3

2

8

89

TATIN

3

2

2

7

78

RIAN

3

3

2

8

89

LUTPI ARRASY

3

2

2

7

78

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
2.      MEMBACA AL-QUR`AN

Nomor

Nama Siswa

Melafalkan Bacaan (1-3)

Tajwid/Mahraj (1- 3)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Bacaan benar seluruhnya (3)

Bacaan sebagaian yang benar (2)

Bacaan sedikit yang benar (1)

Benar seluruhnya (3)

Sebagian yang  benar (2)

Sedikit yang benar (1)

ABDUL AZIZ

3

2

5

83

AJID PRAYOGA

3

2

5

83

ALDI

2

2

4.5

67

ASEP NURHIDAYAT

2.5

2

4.5

75

ADAM

3

2

5

83

ERI SANJAYA

3

2.5

5.5

92

HENDRA

2.5

2

4.5

75

HANIA

3

2

5

83

HERI

3

2

5

83

KOKOM

3

2.5

5.5

92

LUTPHIANA NURAZIZAH

3

2.5

5.5

92

LENI MARLINA

3

2.5

5.5

92

LILIS MULYASARI

3

2

5

83

MIRA TININA

3

2

5

83

MELINIA

3

2

5

83

MAMAN ABDUL ROHMAN

3

2

5

83

OLIS IQBAL MAULANA

3

2.5

5.5

92

SITI CAHYATI

2.5

2

4.5

75

SANTI

3

2.5

5.5

92

TATIN

2.5

2

4.5

75

RIAN

3

2

5

83

LUTPI ARRASY

3

2

5

83

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
3.      MENGARTIKAN AL-QUR`AN

Nomor

Nama Siswa

Melafalkan Bacaan (1-3)

Mengartikan Bacaan (1-3)

Hafal dalam pengucapan (1- 3)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Benar seluruhnya (3)

Sebagian besar benar (2)

Sedikit yang benar (1)

Benar seluruhnya (3)

Sebagian besar benar (2)

Sedikit yang benar (1)

Hafal sempurna (3)

Hafal sebagaian (2)

Sebagian besar tidak hafal (1)

ABDUL AZIZ

3

3

2

8

89

AJID PRAYOGA

3

3

2

8

89

ALDI

2

3

2

7

78

ASEP NURHIDAYAT

2

3

2

7

78

ADAM

3

3

2

8

89

ERI SANJAYA

3

3

2

8

89

HENDRA

3

3

2

8

89

HANIA

3

3

2

8

89

HERI

2

3

2

7

78

KOKOM

3

3

2

8

89

LUTPHIANA NURAZIZAH

3

3

2

8

89

LENI MARLINA

3

3

2

8

89

LILIS MULYASARI

3

3

2

8

89

MIRA TININA

3

3

2

8

89

MELINIA

3

3

2

8

89

MAMAN ABDUL ROHMAN

3

3

2

8

89

OLIS IQBAL MAULANA

3

3

2

8

89

SITI CAHYATI

2

3

2

7

78

SANTI

3

3

2

8

89

TATIN

3

3

2

8

89

RIAN

3

3

2

8

89

LUTPI ARRASY

3

3

2

8

89

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 


 
 
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
4.      MENULIS/MENYALIN AL-QUR`AN (Kaligrafi)

Nomor

Nama Siswa

Menulis Al-Qur`an (9)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Ketepatan kaidah huruf, aturan penulisan (1-3)

Kerapihan, kebersihan, keindahan penulisan (1-3)

Imajinasi & ornamen (1-3)

ABDUL AZIZ

2.5

2.5

2

7

78

AJID PRAYOGA

2.5

2.5

2

7

78

ALDI

2.5

2.5

2

7

78

ASEP NURHIDAYAT

2.5

2.5

2

7

78

ADAM

2.5

2.5

2

7

78

ERI SANJAYA

2.5

2.5

2

7

78

HENDRA

2.5

2.5

2

7

78

HANIA

2.5

2.5

2

7

78

HERI

2.5

2.5

2

7

78

KOKOM

2.5

2.5

2

7

78

LUTPHIANA NURAZIZAH

2.5

3

2

7.5

83

LENI MARLINA

2.5

3

2.5

8

89

LILIS MULYASARI

2.5

2.5

2

7

78

MIRA TININA

2.5

2.5

2

7

78

MELINIA

2.5

2.5

2

7

78

MAMAN ABDUL ROHMAN

2.5

2.5

2

7

78

OLIS IQBAL MAULANA

2.5

2.5

2

7

78

SITI CAHYATI

2.5

2.5

2

7

78

SANTI

2.5

2.5

2

7

78

TATIN

2.5

2.5

2

7

78

RIAN

2.5

2.5

2

7

78

LUTPI ARRASY

2.5

3

2.5

8

89

 

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 


 
 
 
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
5.      PRAKTEK SHALAT FARDU

Nomor

Nama Siswa

Rukun Shalat (1-3)

Bacaan Shalat (1-3)

Melakukan gerakan dengan tumaninah (1-4)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Dikerjakan sempurna (3)

Dikerjakan kurang sempurna (2)

Dikerjakan tidak sempurna (1)

Bacaan sempurna (3)

Bacaan kurang sempurna (2)

Bacaan tidak sempurna (1)

ABDUL AZIZ

3

2.5

3

8.5

85

AJID PRAYOGA

3

2.5

3

8.5

85

ALDI

3

2.5

3

8.5

85

ASEP NURHIDAYAT

3

2.5

3

8.5

85

ADAM

3

2.5

3

8.5

85

ERI SANJAYA

3

2.5

3

8.5

85

HENDRA

3

2.5

3

8.5

85

HANIA

3

2.5

3

8.5

85

HERI

3

2.5

3

8.5

85

KOKOM

3

2.5

3

8.5

85

LUTPHIANA NURAZIZAH

3

2.5

3

8.5

85

LENI MARLINA

3

2.5

3

8.5

85

LILIS MULYASARI

3

2.5

3

8.5

85

MIRA TININA

3

2.5

3

8.5

85

MELINIA

3

2.5

3

8.5

85

MAMAN ABDUL ROHMAN

3

2.5

3

8.5

85

OLIS IQBAL MAULANA

3

2.5

3

8.5

85

SITI CAHYATI

3

2.5

3

8.5

85

SANTI

3

2.5

3

8.5

85

TATIN

3

2.5

3

8.5

85

RIAN

3

2.5

3

8.5

85

LUTPI ARRASY

3

2.5

3

8.5

85

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 
 
 
 
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
6.      PRAKTEK WUDHU

Nomor

Nama Siswa

Rukun Wudhu (1-3)

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Dikerjakan sempurna (3)

Dikerjakan kurang sempurna (2)

Dikerjakan tidak sempurna (1)

ABDUL AZIZ

2.5

2.5

83

AJID PRAYOGA

2.5

2.5

83

ALDI

2.5

2.5

83

ASEP NURHIDAYAT

2.5

2.5

83

ADAM

2.5

2.5

83

ERI SANJAYA

2.5

2.5

83

HENDRA

2.5

2.5

83

HANIA

2.5

2.5

83

HERI

2.5

2.5

83

KOKOM

2.5

2.5

83

LUTPHIANA NURAZIZAH

2.5

2.5

83

LENI MARLINA

2.5

2.5

83

LILIS MULYASARI

2.5

2.5

83

MIRA TININA

2.5

2.5

83

MELINIA

2.5

2.5

83

MAMAN ABDUL ROHMAN

2.5

2.5

83

OLIS IQBAL MAULANA

2.5

2.5

83

SITI CAHYATI

2.5

2.5

83

SANTI

2.5

2.5

83

TATIN

2.5

2.5

83

RIAN

2.5

2.5

83

LUTPI ARRASY

2.5

2.5

83

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 
 
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
7.      PRAKTEK TAYAMUM

Nomor

Nama Siswa

Rukun Tayamum

Jml

Nilai Akhir

Urt

US

Dikerjakan sempurna (3)

Dikerjakan kurang sempurna (2)

Dikerjakan tidak sempurna (1)

ABDUL AZIZ

2.5

2.5

83

AJID PRAYOGA

2.5

2.5

83

ALDI

2.5

2.5

83

ASEP NURHIDAYAT

2.5

2.5

83

ADAM

2.5

2.5

83

ERI SANJAYA

2.5

2.5

83

HENDRA

2.5

2.5

83

HANIA

2.5

2.5

83

HERI

2.5

2.5

83

KOKOM

2.5

2.5

83

LUTPHIANA NURAZIZAH

2.5

2.5

83

LENI MARLINA

2.5

2.5

83

LILIS MULYASARI

2.5

2.5

83

MIRA TININA

2.5

2.5

83

MELINIA

2.5

2.5

83

MAMAN ABDUL ROHMAN

2.5

2.5

83

OLIS IQBAL MAULANA

2.5

2.5

83

SITI CAHYATI

2.5

2.5

83

SANTI

2.5

2.5

83

TATIN

2.5

2.5

83

RIAN

2.5

2.5

83

LUTPI ARRASY

2.5

2.5

83

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 
 
REKAPITULASI NILAI PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
 

Nomor

Nama Siswa

Nomor Soal

Jumlah

NA : 1+2+3+4+5+6+7

7

Urt

US

1

2

3

4

5

6

7

ABDUL AZIZ

78

83

89

78

85

83

83

83

AJID PRAYOGA

78

83

89

78

85

83

83

83

ALDI

78

67

78

78

85

83

83

79

ASEP NURHIDAYAT

78

75

78

78

85

83

83

80

ADAM

78

83

89

78

85

83

83

83

ERI SANJAYA

89

92

89

78

85

83

83

86

HENDRA

89

75

89

78

85

83

83

83

HANIA

89

83

89

78

85

83

83

84

HERI

78

83

78

78

85

83

83

83

KOKOM

89

92

89

78

85

83

83

86

LUTPHIANA NURAZIZAH

89

92

89

83

85

83

83

86

LENI MARLINA

89

92

89

89

85

83

83

87

LILIS MULYASARI

78

83

89

78

85

83

83

83

MIRA TININA

78

83

89

78

85

83

83

83

MELINIA

89

83

89

78

85

83

83

84

MAMAN ABDUL ROHMAN

89

83

89

78

85

83

83

84

OLIS IQBAL MAULANA

89

92

89

78

85

83

83

86

SITI CAHYATI

78

75

78

78

85

83

83

80

SANTI

89

92

89

78

85

83

83

86

TATIN

78

75

89

78

85

83

83

82

RIAN

89

83

89

78

85

83

83

84

LUTPI ARRASY

78

83

89

89

85

83

83

84

P

Q

  x

10 = R

Keteragan :Nilai akhir diperoleh dega Rumus =

P = Sekor Perolehan

Q = Sekor Maksimal

R = Nilai Akhir

Rajadesa,     12     April 2012

Penguji

 

 

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

Iklan

NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS VI

NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS VI (ENAM)

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011/2012

TINGKAT SEKOLAH DASAR

NO.

NO. PESERTA

NAMA

NILAI

ABDUL AZIZ

78

AJID PRAYOGA

79

ALDI

80

ASEP NURHIDAYAT

80

ADAM

79

ERI SANJAYA

80

HENDRA

83

HANIA

77

HERI

79

KOKOM

83

LUTPHIANA NURAZIZAH

82

LENI MARLINA

79

LILIS MULYASARI

82

MIRA TININA

80

MELINIA

79

MAMAN ABDUL ROHMAN

80

OLIS IQBAL MAULANA

79

SITI CAHYATI

80

SANTI

82

TATIN

77

RIAN

80

LUTPI ARRASY

81

Jumlah

1759

Rata-rata

79,95

 

 

 

 

 

Sukajaya,   5 April 2012

Guru PAI

KUSAERY MUSTOPA

NIP.

 

 

%d blogger menyukai ini: